Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2020, 52. ročník

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z. s., ve spolupráci s marketingovou agenturou Sport Action s. r. o. a městem Ústí nad Orlicí vyhlašují již 52. ročník ankety "Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2020".
V této souvislosti vyhlašují organizátoři ankety kritéria pro nominace sportovců. Základní podmínkou je členství v tělovýchovné a sportovní organizaci nebo občanském sdružení, které se zabývá sportovní činností na území Orlickoústecka.
Vyhlašované kategorie:
• Jednotlivci: žactvo, dorost a junioři, dospělí, veteráni
• Kolektivy: žactva a dorostu, dospělých a nejlepší kolektiv z vesnic
• Zasloužilí trenéři, rozhodčí a cvičitelé
• Handicapovaný sportovec a Síň slávy
• Krajánek - nejlepší sportovec okresu, který sice v okrese bydlí, ale není členem žádné organizace, která v okrese sídlí.
• Cena Fair play
Nominace ve všech kategoriích mohou zástupci oddílů a klubů, stejně jako široká sportovní veřejnost zasílat již nyní na adresu: Orlické sportovní sdružení, Zborovská 213, 562 01 Ústí n. O., nebo e-mailem na adresu oss.uno@seznam.cz. Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, datum narození, adresu bydliště včetně e-mailové adresy, členství v organizaci, ve které sportuje, sportovní úspěchy v roce 2020, k návrhu připojte fotografii navržených ve formátu PDF. Uzávěrka nominací je 18. prosince 2020. Odborná komise vybere jednotlivé laureáty, kteří si převezmou ocenění na slavnostním galavečeru. Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků ankety doplněný kulturním programem se uskuteční v úterý 9. února 2021 v 17:00 hodin v Kulturní domě v Ústí nad Orlicí. Moderátorem bude Radek Šilhan. Vstup na galavečer je zdarma a my budeme velmi rádi za hojnou účast veřejnosti.

Mgr. Luboš Bäuchel, předseda OSS, z. s.
Škodová Monika, Mgr. | dne 19.10.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka