Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Městské muzeum – rekonstrukce chodníku, nové bezbariérové napojení, oprava povrchu parkoviště

Výraznou letošní investicí bylo vybudování nového bezbariérového propojení stávajícího chodníku před muzeem a parkovištěm podél silnice I/11.
V délce 32 m byl doplněn chodník, původní přerostlá zeleň byla odstraněna a na plochu nad novou opěrnou zídkou zahradník navrhl výsadbu, která ji časem pokryje a měla by celou sezónu postupně kvést a měnit barvy. Propojení chodníku s plochou před vchodem do muzea zajišťují dvě nová schodiště. Protože se jedná o prostor u kulturní památky, použili jsme hodnotné přírodní stavební materiály. Chodník podél silnice I/11 je vydlážděn žulovými kostkami, opěrná zídka, schodiště a plochy u budovy kryje pískovec. Plochy u budovy jsou opatřeny topným kabelem, který v případě námrazy a jinovatky zajistí jejich bezpečnost proti uklouznutí. V návaznosti na tuto investici se podařilo prosadit i opravu povrchu parkoviště. 26. června byla za hudebního doprovodu žáků ZUŠ a za účasti zástupců města, zhotovitele, dozoru a veřejnosti tato investice slavnostně představena.
Investiční náklady: chodník, schodiště, opěrná zídka, plochy u budovy muzea, zeleň: 956.900 Kč; parkoviště: 338.509 Kč; mapový podklad, projektová dokumentace, dozory: 98.800 Kč.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)

Z historie budovy městského muzea
Muzeum se nachází v empírové budově tzv. Kateřinského špitálu, kterou nechal postavit majitel žamberského panství John Parish ml. v roce 1845. Budova sloužila jako útulek pro přestárlé služebnictvo ze zámku a panství. Muzejním účelům začala poprvé sloužit roku 1942, a to na základě smlouvy podepsané mezi Muzejním spolkem Dr. Eduarda Alberta a vlastníkem Charlesem Parishem. Roku 1948 byla činnost muzejního spolku ukončena a sbírky vystěhovány. Objekt pak sloužil různým účelům, např. zde byly kanceláře a sklady pneuservisu. 3. května 1958 byla tato budova prohlášena kulturní památkou společně s Domkem Prokopa Diviše. Zlomovým rokem pro tuto budovu a muzeum byl rok 1974, kdy za pomoci místních nadšenců bylo rozhodnuto zde umístit muzejní sbírky a vystavit je veřejnosti. Po nezbytných stavebních úpravách bylo muzeum 8. června 1975 otevřeno. V současnosti muzeum spravuje přibližně 16.000 sbírkových předmětů, provozuje depozitář a zajišťuje chod domku P. Diviše pro návštěvníky. Pořádá pravidelné tematické výstavy, besedy a přednášky, také se spolupodílí na kulturní činnosti ve městě. Průměrná návštěvnost muzea činí 3.000 osob za rok, v Domku P. Diviše pak 800 osob za sezónu.

Petr Hažmuka, ředitel městského muzea
Škodová Monika, Mgr. | dne 31.07.2019
muzeummuzeummuzeummuzeumObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka