Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Místní poplatek za komunální odpad

Upozorňujeme na druhou splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Druhá splatnost končí 31.08.2019.
Zkontrolujte si své úhrady a v případě, že nemáte uhrazeno, učiňte tak
• v hotovosti na pokladně finančního odboru na Městském úřadě (budova pošty), Nádražní 833, Žamberk, kancelář č. dveří 30 nebo platební kartou, kancelář č. dveří 9,
• bankovním převodem (na účet správce poplatku č. ú. 19-1321320309/0800, variabilní symbol zůstává stejný, příp. bude poplatníkovi či společnému zástupci sdělen telefonicky na tel. č. 465 670 262, nebo na žádost elektronicky na e-mailové adrese: s.hanakova@zamberk.eu),
• složenkou, kterou jste obdrželi začátkem letošního roku.

Poplatek pro rok 2019 je opět ve výši 500,- Kč za osobu na rok, osoby starší 70 let (rok narození 1948 a nižší) mají úlevu 50% sazby místního poplatku, tedy 250,- Kč na celý rok 2019.

Pokud uplyne den splatnosti a částka daně není uhrazena, vzniká nedoplatek!
Silvie Hanáková
referent finančního odboru
Hanáková Silvie Elizabeth, Bc. | dne 13.08.2019Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka