Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města - Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy

Dokončili jsme rekonstrukci školní tělocvičny U Žirafy, která byla zahájena vloni v prosinci.
Původní stav: Poškozenými střechami zatékalo a voda působila škody na krovu obloukové střechy, na podhledech i podlahách. Při silnějších deštích nebyly sály tělocvičny použitelné, protože v nich musely být rozmístěny kbelíky zachytávající vodu. Zatékalo do zářivek, hrozil zkrat a porucha instalace nebo pád vodou nasycených kazet a poškozených svítidel.
Historický jednotrubkový rozvod ohřáté vody do sprch a umyvadel byl nepříjemný, protože tekla nejdříve studená a následně až příliš teplá voda, jejíž teplotu nebylo možné regulovat. Nebylo také možné si např. napustit studenou vodu do lahve na pití.
Zakázka byla rozdělena na dvě části z důvodu rozdílného charakteru plnění a tak byla i soutěžena, abychom umožnili účast v soutěži i firmám, které se zabývají pouze jednou specializací.
První částí byla rekonstrukce krytin obou střech za použití PVC-P folie. Plochá střecha nad kotelnou byla nově opatřena spádovou vrstvou z pěnového polystyrenu, separační vrstvou a hydroizolační fólií. Na obloukové střeše nad sály tělocvičny je stávající trapézový plech přenýtován, aby nikde nedocházelo k netěsnostem, byla doplněna minerální vata pro vyrovnání podkladu, separační vrstva a nová fóliová krytina s hřebenovým odvětráním ventilačními turbínami. Všechny použité kotevní prvky jsou odborně navrženy a ověřeny tahovými zkouškami. Součástí díla je také ochrana před bleskem a záchytný systém.
Druhou částí byla rekonstrukce sociálních zařízení u šaten a výměna podhledů tělocvičen včetně svítidel a elektroinstalace. Nevyhovující původní rozvod vody byl rekonstruován v celé budově, nové sprchy a umyvadla se směšovacími bateriemi již zajistí standardní uživatelský komfort. Elektroinstalace je provedena v podhledu, stávající osvětlení nahradilo úsporné LED osvětlení. Nový podhled je certifikován pro použití ve sportovních halách s vysokou odolností proti mechanickému nárazu a se zvýšenými akustickými požadavky.
Investiční náklady:
Střechy - Bromach spol. s r. o., Lanškroun: 4 635 024 Kč
Podhledy, sociální zařízení - Matex HK s. r. o., Hradec Králové: 4 827 556 Kč
Přípomoci (zakrývání podlah atp.) - TS Žamberk s. r. o.: 87 000 Kč
Technický dozor: 86 000 Kč
Koordinátor bezpečnosti práce: 24 000 Kč

Dotační podpora:
Projekt Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku, identifikační číslo 117D8220B2184 je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+ částkou 4 937 473 Kč.

Slavnostní otevření s programem, který zajistí místní školy, proběhne ve čtvrtek 17. září 2020 od 15 hodin. Srdečně zveme občany na tuto prezentaci.
Fotografie střech byly pořízeny z komína, jehož plášť jsme obnovovali v roce 2017.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a ÚP
Škodová Monika, Mgr. | dne 16.09.2020
rekonstrukce tělocvičny U Žirafyrekonstrukce tělocvičny U Žirafyrekonstrukce tělocvičny U Žirafyrekonstrukce tělocvičny U Žirafyrekonstrukce tělocvičny U Žirafyrekonstrukce tělocvičny U Žirafyrekonstrukce tělocvičny U Žirafyrekonstrukce tělocvičny U Žirafyrekonstrukce tělocvičny U Žirafysociálky původní stavsprchy původnísociálky novésprchy novélogo MMRObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka