Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – bez starostí, z pohodlí domova

Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
Podání daňového přiznání
• Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období, dojde li během roku ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně poplatníka.
• Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů a příloh lze získat na všech finančních úřadech.
• Na Daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace pro elektronické podání (EPO). Po zadání základních údajů o přiznávaných nemovitých věcech aplikace EPO automaticky doplní hodnoty potřebné pro výpočet daně, daň vypočte a zkontroluje. Formulář je možné vytisknout a podepsaný doručit na finanční úřad.

Placení daně prostřednictvím SIPO
• Žádné složenky, žádné fronty u pokladen, žádné příkazy bance – plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a budete mít záruku, že daň vždy zaplatíte včas.
• Tiskopis „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ je dostupný na každém územním pracovišti finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR (www.financnisprava.cz).
• Vyplněný tiskopis spolu s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO (nebo aktuální rozpis bezhotovostních plateb SIPO) doručte na finanční úřad (nejpozději do 31. ledna).
• Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO, vyřiďte si ho na pobočce České pošty (nelze využít spojovací číslo jiné osoby, např. v případě manželů).

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
• Služba je určená pro poplatníky, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a pro právnické osoby, které nemají datovou schránku.
• Údaje potřebné pro placení daně budete mít ve své e-mailové schránce, nemusíte čekat na složenku.
• Zapomenete li daň zaplatit, správce daně Vám zašle upozornění e-mailem.
• Tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e mailem“ je dostupný na každém územním pracovišti finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR (www.financnisprava.cz).
• Vyplněnou žádost, ve které poplatník jednoznačně určí jednu e mailovou adresu, na kterou chce dostávat informaci o placení daně z nemovitých věcí je potřeba doručit na finanční úřad (nejpozději do 15. března).
• Kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf obdrží poplatník před splatností daně do určené e mailové schránky.

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA KAŽDÉM FINANČNÍM ÚŘADU.
Škodová Monika, Mgr. | dne 04.12.2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka