Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Stavba roku 2019 Pardubického kraje

Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 9. bienále veřejné neanonymní soutěže
STAVBA ROKU 2019 V PARDUBICKÉM KRAJI.Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje.
Cíle soutěže:
• Seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Pardubickém kraji.
• Podpořit kvalitní realizace staveb na vysoké stavebně technické, uživatelské a estetické úrovni a zviditelnit stavební kulturu a výsledky práce architektů, stavebních inženýrů a dodavatelských firem v Pardubickém kraji.
Podmínky pro účast v soutěži:
Do soutěže mohou být přihlášena pouze ta stavební díla, která byla zhotovena, zkolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019.
Do soutěže nelze přihlásit stavby, které byly již ohodnoceny organizátory a vyhlašovateli předchozího ročníku této soutěže.
Budou hodnoceny pouze stavby na území Pardubického kraje.
Soutěžní kritéria jsou uvedena v příloze.
Borovičková Kamila, Bc. | dne 25.04.2019
Ke stažení:

Dokument: soutěžní podmínky | soubor: 41355.doc | velikost: 0.05 MB   - soutěžní podmínky
Dokument: soutěžní podmínky | soubor: 41356.pdf | velikost: 0.23 MB   - soutěžní podmínkyObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka