Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – chodník

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,
jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci dle ust. § 53 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

Pozn.
Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích smějí chodníku užít v případech, pokud je místní úpravou povoleno stání na chodníku (kolmé nebo šikmé, podélné, částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé), které ovšem musí být povoleno dopravní značkou.
Štrup Ivo, Bc. | dne 02.10.2020
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – chodníkPravidla provozu na pozemních komunikacích – chodníkObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka