Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Uzavírka – Hluboká ulice, dopravní omezení – ulice Českých bratří a Vrbí

V termínu od 18.3.2019 bude zahájena stavební činnost zhotovitele společnosti ČEZ na uložení vrchního elektrického vedení do chodníků a komunikací v ulicích Hluboká, Českých bratří a Vrbí. V době provádění prací bude ve zmíněném prostoru ztížena doprava.
Následně budou v termínu 1.4.2019 do 30.6.2019 realizovány investiční akce města: „Žamberk, ul. Hluboká – rekonstrukce chodníků“ a „Žamberk, ulice Hluboká, Vrbí a Českých bratří – veřejné osvětlení“ a rovněž uložení datového vedení společnosti Alberon (informovali jsme v ŽL 7/2018).
Jedná se o rekonstrukci chodníků po obou stranách komunikace Hluboká a nahrazení jejich současného asfaltového povrchu žulovou mozaikou. Nové veřejné osvětlení ve zmíněných ulicích nahradí stávající.
Stavba bude probíhat při celkové uzavírce Hluboké ulice s tím, že bude zachován bezpečný přístup chodcům, obyvatelům domů, majitelům a zákazníkům provozoven. Dojde tedy k dočasnému vyloučení dopravy a parkování, zásobování bude možné jen po předchozí dohodě se zhotovitelem (fa MATEX HK s.r.o.) s ohledem na provádění překopů.
Tímto Vás žádáme o trpělivost a pochopení. Děkujeme.
Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP
Škodová Monika, Mgr. | dne 07.03.2019
ul. Hlubokául. Hlubokául. HlubokáObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka