Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: chodník před městským muzeem, chodník naproti parkovišti muzea

Chodník před Městským muzeem Žamberk
Od dubna bude zahájena realizace nového chodníku před městským muzeem (čp. 472). Jedná se o doplnění chodníku podél silnice I/11 v délce 25,50 m a šířce 2 m mezi stávajícími přístupovými schodišti k muzeu a parkovištěm.
Součástí projektu je rekonstrukce stávajících přístupových ploch včetně schodišť. Hlavním přínosem úpravy je vytvoření bezpečného a komfortního prostoru pro pěší. Dojde ke zlepšení obslužnosti budovy muzea i k estetickému zkvalitnění řešeného prostoru. Reprezentativní plochy v průčelí muzea jsou navrženy z pískovce, plocha před vstupem bude vyhřívaná pro zamezení uklouznutí při námraze. Chodník je navržen z žulové mozaiky, napojení na stávající chodník bude provedeno ze zámkové dlažby. U obou nových schodišť bude jednostranné zábradlí, stupně budou mít žulový povrch, stejně jako nová opěrná zídka mezi nimi, nad kterou přijde nová výsadba.
Termín realizace: duben - květen, investiční náklady 941.898 Kč.

Chodník naproti parkovišti muzea
Současně s předchozí investiční akcí bude provedena také rekonstrukce části chodníku na protější straně silnice I/11 v délce 29,09 m. Dojde k rekonstrukci chodníkových ploch a přilehlého zeleného pásu, součástí jsou i sjezdy k domům čp. 582 a 583 a funkční odvodnění. Povrch chodníku bude z betonové dlažby.
Termín realizace: duben - květen, investiční náklady 276.874 Kč.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 15.03.2019
chodník u muzeachodník u muzeachodník naproti muzeuObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka