Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – silnice I. třídy

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,
dle ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů řidič nesmí zastavit a stát na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.

Pozn.
Na silnici I. třídy mimo obec řidič nesmí zastavit a stát jak za snížené viditelnosti, tak i za nesnížené viditelnosti!

Silnice se dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:
a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu,
b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,
c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

Dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích je číslo silnice označeno dopravní značkou IS 16b., kdy značka informuje o třídě a čísle silnice. Číslo 1 až 99 označuje silnici první třídy; trojciferné číslo označuje silnici druhé třídy; označení silnic třetí třídy se na značce zpravidla nepoužívá.
Štrup Ivo, Bc. | dne 20.03.2019
Označení silnicesilnice I. třídyObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka