Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Animo - jazyková učebna a bezbariérové úpravy

V březnu byly zahájeny práce na realizaci investiční akce v objektu Střediska volného času ANIMO (čp. 713).
Provádíme zde rekonstrukci hygienického zařízení v přízemí včetně zřízení bezbariérového WC, v prostoru stávajícího hygienického zařízení bude upravena dispozice, výškově srovnáme podlahy. Následně budou provedeny nové dlažby a obklady, osazeny nové zařizovací předměty a svítidla, provedeme úpravu otopné soustavy a výmalbu stěn a stropů. Rekonstrukce místnosti učebny cizích jazyků obsahuje zazdění stávajícího dveřního otvoru, vytvoření nové podlahy a výmalbu. I v chodbě dojde k vytvoření nové podlahy a k úpravě vstupu ze zádveří. Po stavebních úpravách bude učebna cizích jazyků vybavena technickým zařízením a nábytkem pro 10 účastníků vzdělávání a jednoho vyučujícího. Nábytek bude zvolen tak, aby mohl být variabilně užíván různými věkovými skupinami. Do učebny bude též nově pořízena interaktivní tabule pro využití moderních metod výuky cizích jazyků.

Projekt SVČ ANIMO - jazyková učebna a bezbariérové úpravy, registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007258 je spolufinancován Evropskou unií. Celkové náklady se budou pohybovat okolo 1 mil. Kč. Stavební práce budou dokončeny do konce dubna.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Mgr. Šárka Strnadová, manažerka dotací
Škodová Monika, Mgr. | dne 05.04.2019
původní stav toaletpůvodní stav toaletpůvodní stav toaletObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka