Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, upozorňuje na druhou splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Druhá splatnost končí 31.08.2017.

Zkontrolujte si své úhrady a v případě, že nemáte uhrazeno, učiňte tak

• v hotovosti (nelze platit kartou) na pokladně odboru životního prostředí a zemědělství na Městském úřadě (budova pošty), Nádražní 833, Žamberk, kancelář č. dv. 46, a to v úřední dny:
Po 08:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
St 08:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 11:00 hod.
• bankovním převodem (na účet správce poplatku č. ú. 19-1321320309/0800, variabilní symbol zůstává stejný, příp. bude poplatníkovi či společnému zástupci sdělen telefonicky na tel. č. 465 670 262, nebo na žádost elektronicky na e-mailové adrese: m.pokorna@zamberk.eu),
• složenkou, kterou jste obdrželi začátkem letošního roku.

Poplatek pro rok 2017 je opět ve výši 500,- Kč za osobu na rok, osoby starší 70 let (rok narození 1946 a nižší) mají úlevu 50% sazby místního poplatku, tedy 250,- Kč na celý rok 2017.

Pokud uplyne den splatnosti a částka daně není uhrazena, vzniká nedoplatek!Pokorná Marcela
odbor ŽP a zemědělství
Pokorná Marcela | dne 10.07.2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka