Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - cyklisté 4. díl

Vážení spoluobčané, vážení řidiči, vážení cyklisté,
dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů

řidič NESMÍ

• požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol (dále jen "alkoholický nápoj") nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,
• řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; v případě jiných návykových látek uvedených v prováděcím právním předpise se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, pokud její množství v krevním vzorku řidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem.

Cyklisté pozor! Pro Vás to platí bez rozdílu, protože jste řidiči (nemotorového) vozidla.
Štrup Ivo, Bc. | dne 09.06.2017
Řidič nesmí požít alkoholický nápojObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka