Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města

Parkování naproti kostelu sv. Václava, rekonstrukce chodníků, workoutové hřiště, hasičské muzeum, sluneční hodiny na Pěší zóně.
Probíhající investice
V červenci jsme zahájili práce na úpravě prostoru pro parkování naproti kostelu sv. Václava. Začátkem srpna potom budou zahájeny rekonstrukce chodníků v ulicích Mánesova, Komenského, 28. října. Omlouváme se za dočasná dopravní omezení, která budou práce doprovázet, a děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Na workoutovém hřišti došlo ke snížení prvků a obnově nátěrů a také k umístění nového lezeckého kamene s dopadovou plochou. Probíhají rovněž prázdninové investiční akce v obou mateřských školách, na hřišti u parku a v budovách ZŠ 28. října. O všech akcích budeme po jejich dokončení podrobněji informovat i s vyčíslením investičních nákladů.

Dokončené investice
Hasičské muzeum - omítka: Po předchozím otlučení omítky na hasičském muzeu z důvodu vlhkosti a následném vysušení zdiva byla letos provedena omítka soklu včetně fasádního nátěru. Investiční náklady: 69.200 Kč vč. DPH

Sluneční hodiny na Pěší zóně
Na Pěší zóně jste si možná všimli nových slunečních hodin. Podstavec tvoří pískovcový kámen s krásnou kresbou. Hodiny měří pravý sluneční čas, který je určovaný otáčením Země vzhledem ke Slunci. Délka pravého slunečního dne se během roku mění. V letních měsících je navíc potřeba počítat s hodinovým rozdílem, a to v důsledku používání letního času, který je posunutý o 1 hodinu dopředu.
Investiční náklady: 130.680,- Kč vč. DPH
Ing. Lenka Fránková, vedoucí REUP
Škodová Monika, Mgr. | dne 31.07.2018
hasičské muzeum původní stavhasičské muzeum nový stavworkoutworkoutlezecký kámenSluneční hodiny na Pěší zóněSluneční hodiny na Pěší zóněSluneční hodiny na Pěší zóněObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka