Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Kašna se sousoším Nymfy a Kentaura

V letošním roce byly restaurovány kamenné části kašny. Součástí prací bylo citlivé očištění kamene, odstranění porostů, nečistot, maltovin a krust.
Zvětralá místa byla zpevněna, praskliny zainjektovány a nové tmelení odpovídá barvou i strukturou originálu. Zrezivělé železné prvky nahradily nerezové. Na závěr byl kámen biocidně ošetřen a na exponovaných místech hydrofobizován. Vnitřní část kašny je nově opatřena vanou z olověného plechu a utěsněna tak, aby nepropouštěla vodu. Uvedené práce provedl odborně způsobilý restaurátor podle požadavků památkářů, cena za dílo byla 363.400 Kč bez DPH, dotační podpora ze státního rozpočtu je 283.000 Kč.
Součástí kašny je sousoší Nymfy a Kentaura. To bylo před rekonstrukcí kamenných částí sejmuto, aby nedošlo k jeho poškození a středový sloup byl přístupný pro provedení obnovy kamenných částí. Byla objednána výměna trubičky rozvodu vody ke znovuzprovoznění sousoší, ta se ale bohužel nepodařila a rozvod vody plastikou v současnosti není funkční. Restaurátorské práce na sousoší budou technicky i časově náročnější, než se zpočátku jevilo. Samotná příprava akce, nalezení optimálního technického řešení, zajištění potřebného stanoviska památkářů, finančních prostředků a odborného zhotovitele představují množství práce a času. Přípravu jsme zahájili, aby ale sousoší na kašně v letní sezóně nechybělo, bylo dočasně navráceno zpět a osazeno na podložky, aby rozvod vody mohl být provizorně spuštěn. Řešit budeme i zajištění čistoty vody v kašně, udržet ji čistou je totiž velmi náročné (i kvůli letošním vedrům a lípě, která nad kašnou stojí a z níž do vody padá množství nečistot). Po vypuštění kašny na podzim bude sousoší znovu sejmuto, aby nutné práce na něm mohly být provedeny přes zimu. Zkušebně jsme do kašny umístili sedm rybek.
Ing. Lenka Fránková, vedoucí REUP
Škodová Monika, Mgr. | dne 31.07.2018
Nymfa a Kentaur původní stavprovizorní řešenírybkyprovizorní řešeníprovizorní řešeníObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka