Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informace k stavbě PPO k 1.8.2018

Stavba Protipovodňových opatření se postupně rozbíhá. probíhá spolupráce města a zástupců spolku Živý Žamberk na přípravě nového plánu výsadeb.
Schválením smlouvy o financování další výstavby protipovodňových opatření (PPO) v Žamberku zastupitelstvem města dne 19.6.2018 nebylo přímým souhlasem s pokračováním stavby, ale pouze smluvním přistoupením na lepší podmínky při spolufinancování akce PPO pro město. Jedná se o úspory téměř 30 mil. Kč oproti smlouvě o financování z r. 2016 (rozdíl mezi vysoutěženou cenou, kterou nabídl starý a nový zhotovitel).
Nový regionální zhotovitel společnost MADOS MT s.r.o. zahájila v minulém týdnu práce na stavebních objektech, které zůstaly nedokončeny v r. 2017 (níže železného mostu). Stavba se rozbíhá a postupně na tuto bude dislokováno větší množství sil a prostředků. Plný rozběh stavby začne září. Rozhodující pracovní boom pak nastane od dubna 2019. V letošním roce, dle harmonogramu prací, bude dokončena stavba na již rozestavěných úsecích níže železného mostu a podél autokempu s jednou menší výjimkou na pravém břehu (PB) u žel. mostu. Letos budou také zahájeny přípravné a počáteční práce na dalších stavebních objektech na LB výše železného mostu v rozsahu cca 25 – 30% celkového finančního plnění. Nezbytné kácení stromů ve všech objektech proběhne v době vegetačního klidu (dle plánu listopad 2018 až leden 2019).
Město (ale i investor) uznalo oprávněnou kritiku zástupců spolku Živý Žamberk na nedostatky v projektu PPO – Plán výsadby a zahájilo spolupráci s konstruktivní částí spolku Živý Žamberk (Iva Zemanová, Jan Hovádek) v oblasti zpracování nového plánu výsadeb – zápis z posledního jednání v této věci je přílohou této zprávy. Město provede výběr nového projektanta / specialisty, který zpracuje nový projekt výsadeb pro r. 2019 ve všech objektech PPO. Předpokládáme, že zhotovitel dokončí a připraví objekt na Havlíčkově nábřeží (u stodol) tak, aby zde na podzim 2018 byla provedena výsadba 20 – 22 ks kultivarů lípy „Rancho“ (méně vzrostlá). Zbylá část výsadeb by měla být provedena na podzim 2019. Vlastníci zahrad v ul. Vrbí a Husovo nábř. mezi mosty, kde dojde k výstavbě PPO a dočasnému dotčení jejich pozemků a nezbytnému kácení ovocných a okrasných stromů a keřů, jsou vyzváni, aby se rozhodli zda chtějí výsadbu nových stromů stejného druhového složení nebo požadují jiný druh stromů a keřů v obdobném finančním rozsahu.
Rovněž probíhají obnovená jednání s p. Leuchterem (výše bývalého kluziště) o odprodeji (směně) části pozemků tak, aby stavbu bylo možné provést v dostatečné vzdálenosti od stávající lipové aleje, nekácet tak 8 stromů a zachovat celistvou alej od sokolovny po silnici č. 11. Město vidí problémy v tomto jednání i ve svých chybách, které učinilo při plnění požadavků p. Leuchtera nesouvisející s touto stavbou v minulosti. Předpokládáme, že v brzké době dojde k dohodě a vyrovnání vzájemných požadavků.
O dalším průběhu stavby budeme pravidelně podávat informace.
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 01.08.2018
Ke stažení:

Dokument: Jednání k nové výsadbě 30.7.2018 | soubor: 38650.docx | velikost: 0.02 MB   - Jednání k nové výsadbě 30.7.2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka