Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Revize kotlů na tuhá paliva

Informace pro občany k revizi kotlů na tuhá paliva.
Městský úřad Žamberk, orgán ochrany ovzduší, upozorňuje občany, jako provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, že podle zákona o ochraně ovzduší a jeho následné novely je povinností:

provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje (kotle) a má od něj uděleno oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (odborně způsobilá osoba), kontrolu technického stavu a provozu (revizi) spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (uhlí, koks, dřevo, brikety) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. V případě, že výrobce kotle není znám, zanikl nebo neurčil oprávněnou osobu, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.

Pozn.: Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojeny na radiátory s tepelným příkonem od 10 do 300 kW včetně.

Zároveň orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že první kontrolu je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje povinen provést nejpozději do 31. prosince 2016 a pak každé dva roky.

Pozn. I.: Pokud jste letos instalovali zcela nový kotel, mějte na paměti, že protokol o revizi musí mít všechny, tedy i nové kotle. Ne každý montážní technik má oprávnění ke kontrolám technického stavu kotle a k vystavení dokladu o této kontrole.

Pozn. II.: Nejsnazší cestou, jak sehnat revizního technika je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ke hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam techniků, který vede Asociace podniků topenářské techniky – http:/www.aptt.cz/opravneni-ozo.php Pokud na seznamu svého výrobce nenajdete, obraťte se na výrobce, prodejce nebo dodavatele svého kotle a domluvte se přímo s ním. Pokud vám sdělí, že žádné odborně způsobilé osoby nevyškolil a ani se k tomu nechystá, můžete využít odborníky jiných výrobců, avšak proškolené na váš typ kotle.

Revizní prohlídka zabere cca hodinu, její cena není stanovena zákonem, je individuální. Pohybuje se mezi 600 – 1.500 Kč. Na základě kontroly vám revizní technik vystaví doklad o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z obecního úřadu obce s rozšířenou působností (z Městského úřadu Žamberk).

Pozn.: Objednejte si revizi co nejdříve, někteří technici si vedou pro zvýšený zájem i pořadníky.

Pokud provozovatel spalovacího stacionárního zdroje kontrolu technického stavu a provozu kotle odborně způsobilou osobou neprovede nebo na vyžádání orgánu ochrany ovzduší potvrzení o provedení této kontroly nepředloží, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 20 tis. Kč.
Pokorná Marcela | dne 28.11.2016Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka