Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

MAS ORLICKO, z.s. - Výzva č. 3 z Programu rozvoje venkova

MAS ORLICKO, Z.S. VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA ÚZEMÍ MAS ORLICKO, Z.S.
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty zejména na investice do technologií, staveb a strojů do zemědělské výroby, na investice do vybraných nezemědělských činností, investice na posílení rekreační funkce lesa a na investice vedoucí ke zlepšení kvality polních cest.

Vyhlášení výzvy: 16. 5. 2018
Příjem žádostí: 30. 5. – 13. 6. 2018
viz. příloha
Borovičková Kamila, Bc. | dne 23.05.2018
Ke stažení:

Dokument: Výzva | soubor: 37821.pdf | velikost: 0.19 MB   - VýzvaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka