Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Mezinárodní výzkum ISSP

Informujeme občany, že od 16. dubna přibližně do 10. června probíhá mezinárodní výzkum ISSP. Projekt ČR zaštiťuje Sociologický ústav Akademie věd, v. v. i..
Je realizován na 175 místech České republiky včetně města Žamberk a zapojí se do něj 1400 respondentů, kteří jsou vybráni statistickou metodou pravděpodobnostního výběru. Projekt se opakuje každoročně, mění se ale téma, které je zkoumáno. Letos je zaměřen na hodnoty v životě, na to, čemu věříme a na případnou roli náboženství v současném světě.

Výzkum budou provádět vyškolení tazatelé společnosti SC&C v domácnostech nebo na jiných místech, na nichž se s dotazovanými domluví, např. v knihovnách. Tazatelé budou mít průkazku se jménem a fotografií a budou vybaveni materiály k výzkumu. Dokončení rozhovoru bude odměněno částkou 100 Kč. Informace poskytnuté v rámci výzkumu budou naprosto důvěrné, neboť zpracovatel je vázán zákonem o ochraně osobních údajů.
Výběr občanů, kteří budou požádáni o účast ve výzkumu, probíhá zcela náhodně (pravděpodobnostní výběr). Je velmi důležité, aby se výzkumu zúčastnilo co nejvíce občanů, kteří budou osloveni, protože každý oslovený zastupuje tisíce dalších dospělých po celé České republice a podle mezinárodních pravidel výzkumu nelze vybrané občany nahrazovat jinými. Prosíme všechny oslovené, aby účast ve výzkumu neodmítali a pomohli nám dozvědět se více o postojích občanů ČR, aby bylo možné získané informace porovnat s informacemi dalších zúčastněných zemí a využít je pro lepší porozumění hodnotám, které zastáváme.
V Žamberku máme tazatelku paní Helenu Ďuráčovou (tel.: 727 800 828).
Mgr. Petra Holečková, Výzkumník, vedoucí projektu ISSP
Hanáková Silvie Elizabeth, Bc. | dne 23.05.2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka