Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Dotační program Podpora ŽP – 2. kolo

Zastupitelstvo města Žamberk na svém zasedání dne 10.04.2018 vyhlásilo dotační program „Podpora životního prostředí 2. kolo“ pro rok 2018. Termín podávání žádostí o poskytnutí dotace je od 14. do 31. května 2018.
Zájemci o poskytnutí dotace z tohoto programu mohou podat žádost a čerpat finanční prostředky až do výše 12.000,- Kč na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti ekologie. Prioritou je podpora dětí a mládeže do 19 let, popř. až do 26 let věku a také kvalitní projekt s přínosem pro životní prostředí v místě poskytovatele, v Žamberku. Dotace bude poskytována formou neinvestiční dotace do výše 70 % celkových uznatelných nákladů projektu. Formulář žádosti o poskytnutí dotace, dotační program a Pravidla pro poskytování dotací najdete na webových stránkách města www.zamberk.cz / Úřední deska / Dotace.
Hovádková Alena, Ing. | dne 02.05.2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka