Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Radnice – nová špaletová okna v zadním traktu

Po výměně dvojích vstupních dveří přístavby radnice za hliníkové a montáži okének do archivu a úklidové místnosti v roce 2015 a po následné repasi oken v přední části radnice v létě 2016 byla během dvou letošních dubnových víkendů vyměněna zbylá okna v zadním traktu budovy.
Původně navržené a začátkem roku 2015 vysoutěžené výplně měly být jednobarevné ve smetanové barvě a pod nimi bylo v plánu vybourání přisávacích otvorů vzduchu opatřených mřížkami. Rozdílná venkovní barevnost od původních oken měla opticky oddělit památkově chráněnou přední část radnice od přístavby. Proti tomuto záměru projektanta a předchozího vedení REUP jsme vznesli námitku, rozporovali jsme i technické řešení navrženého přisávání a možné následné problémy s průvanem a kondenzací vzdušné vlhkosti. Původní záměr byl přepracován, projednán s památkáři, přisávání bylo zrušeno a barevnost oken navrácena k venkovní červené barvě. 23. června 2015 byla okna dovezena a dodavatel zahájil práce. Ihned následující den jsme ale byli nuceni práce zastavit kvůli zjištění, že dodané výrobky provedením neodpovídaly projektu a vykazovaly zásadní vady. Následovala složitá jednání o dalším postupu a z celé dodávky byly nakonec přijaty pouze dvoje dveře a malá okénka (viz výše). Zbylé výrobky jsme bohužel nemohli akceptovat a zakázka byla 22. září 2015 ukončena dohodou o narovnání.
Krátce poté byla vypsána dotační výzva na snižování energetické náročnosti budov, která umožnila dotačně podpořit i památkově chráněné budovy. Protože vedení města plánovalo kromě výměny oken i klimatizaci obřadní síně, napadlo nás obě akce sloučit a pokusit se dosáhnout požadované úspory návrhem finančně srovnatelného řízeného větrání celé budovy s rekuperací. Připojili jsme rovněž výměnu světlíku nad schodištěm, zaskleného jednoduchým a již značně popraskaným drátosklem, a zateplení stěn světlíku a stropu. Podařilo se vypracovat ucelený projekt splňující požadavky dotačního programu a po vypracování žádosti (podána 21. dubna 2016) následovalo čekání na vyhodnocení, které jsme obdrželi 23. února 2017 s přislíbenou dotační podporou ve výši 672.495 Kč.
Nyní vyměněná okna jsou zahájením uvedené akce. Jedná se o repliky původních špaletových výplní v provedení venkovních křídel s izolačním dvojsklem. Jsou opatřena novými venkovními i vnitřními parapety a vnitřními žaluziemi. Realizační firma nás po předchozím dodavateli mile překvapila precizností provedených detailů, čistotou a rychlostí prováděné práce.
Místnosti v patře byly vymalovány a kde to bylo možné, vybaveny novými koberci. Děkujeme občanům za pochopení s dočasným omezením provozu a spolupracovníkům za ochotu pomoci se stěhováním, úklidem a víkendovými směnami.

Investiční náklady (výplně): Původně byla smlouva uzavřena na 657.000 Kč vč. DPH, namontovány byly pouze výplně za 194.500 Kč (částka uvedená v ŽL 4/2016 byla včetně projektu a přípravných prací), zbylých 462.500 Kč nebylo proinvestováno. Nově byla tato okna vysoutěžena za 477.000 Kč, jsou ale realizována se 40%ní dotační podporou.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 02.05.2018
okna radniceokna radniceokna radniceokna radniceokna radniceokna radniceObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka