Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Aktuální informace k projektu Cyklostezka Valdštejn-Šušek

Dnes proběhla v Písečné pracovní schůzka zástupců Sdružení obcí Orlicko, jako investora projektu Cyklostezka Valdštejn-Šušek, se starosty projektem dotčených obcí Písečné, Hnátnice, Žampachu, a Dlouhoňovic a za účasti místostarosty města Žamberka.
Předmětem jednání byla jednak informace o stavu přípravy projektu, jednak diskuse o způsobu dofinancování nákladů projektu.
Manažer Sdružení obcí Orlicko Antonín Fiala informoval zástupce přítomných obcí, že na cyklostezku je vydáno pravomocné územní rozhodnutí, je podána žádost o stavební povolení a byla podána žádost o dotaci v rámci výzvy MAS Orlicko, z.s. Připomněl, že z důvodu požadavků orgánů ochrany přírody nebude povrch cyklostezky asfaltový, ale mlatový. V případě úspěchu v rámci dotačního řízení by mohlo Sdružení obcí Orlicko obdržet na stavbu cyklostezky dotaci 5 mil. Kč. O zbývající náklady v předpokládané výši 3,3 mil. Kč by se měly podělit stavbou cyklostezky dotčené obce. V rámci jednání se zástupci obcí dohodli na předpokládaném poměru pokrytí nákladů na spolufinancování přípravy a výstavby cyklostezky a zavázali se projednat tento návrh ve svých zastupitelstvech do konce června 2018.
Antonín Fiala, manažer Sdružení obcí Orlicko, 3. května 2018

Hanáková Silvie Elizabeth, Bc. | dne 04.05.2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka