Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Návrhy železničních jízdních řádů pro období 2020/2021

Případné připomínky k návrhům železničních jízdních řádů pro období 2020/2021, které vydala Správa železnic, můžete zasílat na emailovou adresu: patrik.benna@pardubickykraj.cz a to do 19. července 2020. Do předmětu zprávy uveďte Připomínky k návrhu JŘ 2020/2021.
Železniční tratě v rámci kraje č. 010, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 024, 025, 031, 236, 238, 260, 261

Na níže uvedeném odkazu naleznete veškeré návrhy pro celou ČR:
https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2021

Jedná o pracovní verze jízdních řádů, ve kterých může docházet k úpravám na základě připomínek měst, obcí, dopravců či cestující ke změnám. Aktualizovaná verze návrhu jízdního řádu bude vydána v srpnu 2020.

Ing. Patrik Benna
oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Pardubického kraje
Borovičková Kamila, Bc. | dne 13.07.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka