Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Nové kontejnery na separovaný papír

V polovině června letošního roku byla v Žamberku rozmístěna první dodávka 40 ks modrých nádob na třídění papíru. Původní nádoby na papír se spodním výsypem byly na většině stanovišť nahrazeny KONTEJNERY S HORNÍM VÝSYPEM.
Jedná se o stejný typ nádob na kolečkách, které jsou u nás využívány již na plasty.

Do konce tohoto roku očekáváme druhou dodávku modrých kontejnerů a chceme vyměnit i zbývající modré nádoby na papír, které doposud zůstaly u nákupních center (Billa, Konzum, Penny), na sídlišti v ulicích Pionýrů, Sokolovská, Na Rozárce, na náměstí Gen. Knopa a u kempu Pod Černým lesem. Novým typem kontejnerů budou také doplněna některá stanoviště, kde je nyní jen žlutý kontejner na plasty.

Cílem výměny nádob na papír i plasty je snížení donáškové vzdálenosti pro uživatele, zlepšení efektivity tříděného sběru, omezení nepořádku na stanovištích a také zajištění dobré dostupnosti pro svozovou techniku. Nové nádoby mají velké vhozové otvory, které pojmou i objemnější předměty, budou obsluhovány vozem s lineárním presem, který umožní lisování odpadu a vyprázdní obsah více nádob.

Po vhození obalových odpadů (papíru i plastů) JE TŘEBA DOVŘÍT VÍKO KONTEJNERŮ. Zejména při deštivém počasí se může vytříděná surovina znehodnotit.

Třídění odpadů je povinností každého z nás a je třeba pro něj zajistit co nejvíce optimální podmínky. S každým bytovým domem ve městě, který projeví zájem, se pokusíme individuálně hledat možnosti, jak zlepšit jeho obyvatelům podmínky pro třídění.

Nové kontejnery byly pořízeny z finančních prostředků Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Děkujeme všem, kteří odpady správné třídí.

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!
www.jaktridit.cz
www.samosebou.cz
Hovádková Alena, Ing. | dne 19.06.2020
Stanoviště v Revoluční uliciStanoviště Nádražní ul., bytovky 820-821Stanoviště Velký HájekObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka