Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Tříděné obalové odpady

Město Žamberk má od ledna 2018 svoz, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek komunálního odpadu od svých občanů smluvně zajištěn se společností Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí.
Jedná se nejen o svozy papíru, plastů, skla, nápojových kartonů z barevných kontejnerů na veřejném prostranství, ale i o pytlový sběr. Pracovníci této svozové firmy jsou zkušení a postupně se budou seznamovat s naším městem. Mějte prosím trpělivost, pokud nebude vše ihned odvezeno tak, jak jste byli zvyklí doposud.

KONTAKT: Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, tel. 465 642 363, 603 244 630, e-mail kos.ja@tiscali.cz

Pro zkvalitnění nakládání s odpady z našich domácností je třeba vytřídit co největší množství využitelných odpadů (papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů, bioodpadů, textilu, elektrozařízení, baterií, oleje) a tím snížit množství odpadu ukládaného do popelnic a na skládku.
Odpady produkujeme denně. Každý den máme příležitost jich vytvořit méně. Mnohdy tak činíme, aniž bychom si to uvědomovali. Prostě se jen chováme hospodárně, víme, kdy má smysl šetřit a kdy ne. Dalším jednoduchým opatřením je opětovné využití nebo oprava výrobků.

PYTLOVÝ SBĚR
Svozovým dnem je vždy první úterý v měsíci. Jedinou výjimkou bude v roce 2018 měsíc květen, odvoz pytlů bude přesunut na středu 2. května. Pytlový sběr je doplňkový systém k již zavedenému způsobu třídění do barevných kontejnerů a je využíván převážně obyvateli v zástavbě rodinných domů a menších bytových domů.

TERMÍNY SVOZU PYTLŮ V ROCE 2018
2. ledna 3. dubna 3. července 2. října
6. února 2. května 7. srpna 6. listopadu
6. března 5. června 4. září 4. prosince

Naplněné barevné pytle je nutné pevně zavázat a VEČER PŘEDE DNEM SVOZU umístit k nádobám na směsný komunální odpad (popelnicím). Protože svoz pytlů zajišťuje od letošního roku společnost Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, může se čas odvozu od vašeho domu lišit od předchozích let. Proto je důležité připravit pytle včas, nejlépe v pondělí večer.

PYTLE PROSÍM NAPLŇTE A VYUŽIJTE JEJICH OBJEM, NEDÁVEJTE JE KE SVOZU JEN POLOPRÁZDNÉ.

Odklonění domovního odpadu od skládkování je možné především díky aktivní účasti všech občanů města. Díky využívání pytlového sběru a také většímu počtu kontejnerů na tříděný odpad a rozšiřování sběrných stání v Žamberku se zkracuje docházková vzdálenost.

Děkujeme všem, kteří dodržují správné třídění. Třídění odpadů má smysl!

Další informace o třídění a recyklaci odpadů, najdete také na www.jaktridit.cz. Případné dotazy týkající se třídění odpadů v Žamberku Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 465 670 270 nebo e-mailem na adrese: a.hovadkova@zamberk.eu.
Hovádková Alena, Ing. | dne 10.01.2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka