Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Cena města Žamberka - výzva k nominacím

Město Žamberk uděluje od roku 2011 při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu Cenu města Žamberka. Žádáme tímto veřejnost o spolupráci.
V případě, že víte o osobě, která svojí aktivitou a činností propaguje a zviditelňuje město Žamberk v ČR nebo zahraničí, případně se zasloužila o záchranu zdraví nebo života, prosíme, nominujte ji na Cenu města. Tímto oceněním může město vyjádřit vděčnost a úctu výjimečným osobnostem žamberského veřejného života. Nominace předkládejte na předepsaném formuláři (dostupném na webu města www.zamberk.cz) do 30. srpna 2020 na podatelně Městského úřadu Žamberk nebo elektronicky na e-mailovou adresu k.stepanova@zamberk.eu. Podrobné informace a kompletní pravidla pro udělování ceny najdete na webových stránkách města.

Cena města Žamberka se uděluje za:
• vynikající tvořivé výkony a významné výsledky vědecké, technické, umělecké, sportovní, publicistické a veřejně prospěšné činnosti;
• činnost, kterou její nositel přispěl významným způsobem k hospodářskému a kulturnímu rozvoji města Žamberka, jeho propagaci v ČR i zahraničí;
• záchranu lidských životů a majetku.
Děkujeme za vaše podněty při zviditelnění příkladných činů a mimořádných osobností v Žamberku.

Kateřina Štěpánová, kultura, občanské záležitosti
Škodová Monika, Mgr. | dne 21.05.2020
Ke stažení:

Dokument: nominační formulář | soubor: 44623.doc | velikost: 0.03 MB   - nominační formulář
Dokument: nominační formulář | soubor: 44624.pdf | velikost: 0.09 MB   - nominační formulář
cena městaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka