Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Základní škola 28. října č.p. 581 – prázdninové investice

Během letních prázdnin byla v „dolní“ základní škole provedena další část dodatečné hydroizolace obvodového zdiva. Po loňské investici v prostoru šaten jsme se letos přemístili do druhého křídla, kde se nachází chodba před výdejnou jídel, umývárna a skladovací prostory.
Izolovaná obvodová stěna byla z vnější strany obnažena, vodorovně podříznuta diamantovým lanem a proti vodě ochráněna vloženou vodorovnou hydroizolací, napojenou na svislou izolaci z vnější strany. Po přilepení vrstvy tepelné izolace a vložení nopové fólie, zakončené nad terénem ukončovací lištou, byl výkop opětovně zasypán, obvod budovy lemuje nový okapový chodníček a plocha nádvoří byla zpětně doasfaltována. Okna jsou opatřena novými vnějšími i vnitřními parapety, bylo doplněno venkovní oplechování soklu a dešťových svodů.
V interiéru zhotovitel provedl otlučení původních omítek a jejich nahrazení omítkami sanačními, nad podlahou opatřenými keramickými sokly. Místnost umývárny prošla kompletní rekonstrukcí, původně zvýšená podlaha byla odbourána na úroveň chodby. Umývárna je opatřena novým keramickým obkladem, mytí rukou umožňují nové baterie a moderní nerezové žlaby, dostatek teplé vody zajišťuje nový bojler.

Investiční náklady: 1.116.000 Kč vč. DPH.

FOTO 01 – umývárna původní stav
FOTO 02 – umývárna nový stav
FOTO 03 – chodba původní stav
FOTO 04 – chodba – průběh prací
FOTO 05 – chodba nový stav

Venkovní učebna:
Na místě původně stojící pergoly na dvoře školy byla postavena nová venkovní učebna. Původní pergola byla přemístěna do zahrady školní družiny, kde ještě poslouží při venkovních hrách žáčků.

Investiční náklady: 175.700 Kč vč. DPH.

pergola 01 původní stav
pergola 04 nový stav

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 22.11.2017
ZŠ 581 - umývárna původní stavumývárna nový stavchodba původní stavchodba průběh pracíchodba nový stavpergola původní stavpergola u družinynový stav - konstrukcepo dokončeníObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka