Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – vyhýbání

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,
dle ustanovení § 20 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) se řidiči protijedoucích vozidel vyhýbají vpravo, včas a v dostatečné míře.
Nemohou-li se bezpečně vyhnout, musí dát přednost v jízdě ten, na jehož straně jízdy je překážka nebo zúžená vozovka. Musí-li jeden z nich couvat, učiní tak ten, pro něhož je to snazší nebo méně nebezpečné.
Pozn.
Jestliže je to nutné a bezpečné, nezapomeňte při vyhýbání snížit rychlost jízdy nebo i zastavit vozidlo, popř. zajet až na krajnici. Při vjíždění na krajnici je ale třeba dbát zvýšené opatrnosti a mít na paměti, že krajnici užívají chodci, cyklisti atd.
Důležité je také v tomto případě ustanovení § 11 zákona o silničním provozu, kdy se na pozemní komunikaci jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.
Takže kdyby řidiči pamatovali na toto ustanovení zákona, mnohdy by nedocházelo k dopravním nehodám (boční střet vozidel), kdy to v lepším případě „odnesou“ pouze levá vnější zrcátka vozidel.
Štrup Ivo, Bc. | dne 23.11.2017
Poškozené levé vnější zrcátko vozidlaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka