Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Projektová dokumentace „Úprava dopravního a pobytového prostoru v ul. Macharova a Chelčického“

Byla upravena situace projektu „Úprava dopravního a pobytového prostoru v ul. Macharova a Chelčického“, občané si ji mohou podrobně prohlédnout v přiloženém souboru.
Jedná se o variantu, která byla vybrána na veřejném projednávání dne 19. února 2020 a která je doplněná o vznesené požadavky přítomných:
• Byl doplněn mlatový chodník podél oplocení u čp. 278 (propojující ul. Macharovu s Husovým nábřežím).
• Byla doplněna 3 parkovací místa v ul. Macharova před čp. 278
• Vjezdy na pozemky parc. č. 1413/3, 1414/8, 1414/2 a 1416/1 byly propojeny v jednu zpevněnou plochu.
• Místo pro kontejnery bylo přesunuto od bytového domu čp. 827, 828 na začátek ulice Macharova a před bytovým domem zůstalo ponecháno pouze místo pro popelnice.
Současně byla situace upravena dle požadavků dopravního inspektorátu Policie ČR, který nesouhlasil s původním řešením napojení parkoviště u čp. 721 (v zatáčce). Požaduje napojení ze severní strany a dodržení rozhledů při výjezdu, což podmiňuje skácením problematické jabloně (výslovně zmíněno). Skácení jabloně bylo na veřejném projednání diskutováno a většina místních občanů ji chtěla zachovat. Bohužel však, vzhledem k výše uvedenému, se nám ji zachránit nepodaří. Projekt bude počítat s výsadbou několika nových stromků, jejichž počet a přesné umístění bude určeno v době realizace. Místo současné jabloně bylo do projektu přidáno ještě jedno parkovací místo.
Jedná se o konečnou verzi návrhu, dle které bude dokončena projektová dokumentace a následně vyřízeno stavební povolení. Realizace bude probíhat v příštích letech (zřejmě po etapách) dle finančních možností města.

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Žamberk
Škodová Monika, Mgr. | dne 21.05.2020
Ke stažení:

Dokument: zájmové území | soubor: 44612.png | velikost: 0.71 MB   - zájmové území
Dokument: koordinační situace | soubor: 44613.pdf | velikost: 0.54 MB   - koordinační situaceObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka