Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Soutěž ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy - 11. ročník

Město Žamberk vyhlašuje pro školní rok 2017/2018 jedenáctý ročník soutěže ve sběru druhotných surovin pro všechny školy, které mají sídlo v Žamberku.
Cílem soutěže je vychovat děti k třídění odpadu, zavést trvalý systém separování ve školách, zajistit aktivní účast většího počtu obyvatel i domácností na třídění, a také zvýšit množství separovaného odpadu ve městě a snížit množství využitelných složek odpadu ukládaných bez využití na skládku. Děti ze škol mohou sbírat PAPÍR, NÁPOJOVÉ KARTONY A POUŽITÉ DROBNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE.

Podrobná pravidla soutěže i přihláška jsou v příloze tohoto článku, případně lze o ně požádat na odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPZE) MěÚ Žamberk.

V průběhu soutěže bude vedena evidence množství nasbíraných druhotných surovin (papíru, nápojových kartonů a použitých drobných elektrospotřebičů). Nasbírané množství se bude opět během soutěže připočítávat škole k jejím předešlým dosaženým výsledkům. Tato evidence bude každý měsíc aktualizovaná a bude přístupná na webových stránkách města www.zamberk.cz. Průběžné výsledky budou také zveřejňovány v Žamberských listech. Starý papír od škol a jejich žáků vykoupí za smluvní ceny společnost Suroviny Plundra s.r.o., v provozovně v Nádražní 1560. Dosloužilá elektrozařízení převezmou pracovníci TS ŽAMBERK s.r.o. do sběrného dvora v Zemědělské ulici. Děti se svými rodiči mohou předat papír a staré elektro nejen ve škole, ale také přímo v těchto provozovnách dle otvírací doby kterýkoli den včetně soboty. Pokud nahlásí, že odevzdané druhotné suroviny jsou do "soutěže škol", bude jim vydán doklad o předaném množství a případná finanční odměna za papír.

Soutěž bude probíhat celý školní rok 2017/2018. Do 15. června 2018 budou vyhlášeny a zveřejněny celkové výsledky soutěže a školy obdrží případnou pozvánku na slavnostní vyhodnocení. V celkem čtyřech kategoriích budou pro děti ze žamberských škol připraveny hodnotné ceny.
Hovádková Alena, Ing. | dne 05.09.2017
Ke stažení:

Dokument: Pravidla soutěže škol - 11. ročník | soubor: 34663.pdf | velikost: 0.44 MB   - Pravidla soutěže škol - 11. ročník
Dokument: Přihláška do soutěže škol - 11. ročník | soubor: 34664.pdf | velikost: 0.2 MB   - Přihláška do soutěže škol - 11. ročníkObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka