Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Výzva k předkládání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek

Pardubický kraj – Rada Pardubického kraje schválila „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2016“. Jeho součástí je i Program 3 - Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji.
V rámci podporované oblasti je možno žádat v rámci tří podprogramů:
A) stavební obnova kulturních památek
B) restaurování kulturních památek a jejich součástí
C) zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru.

Žadatel může na jednu památku podat pouze jednu žádost do podprogramu A) a jednu žádost do podprogramu B).

Žádosti lze na základě programu podávat pouze osobně na Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování (budova radnice, Masarykovo nám. 166, Žamberk, 1. patro, dveře č. 206), ve lhůtě od 01. 12. 2015 do 27. 01. 2016.

Potřebné informace, podmínky a příslušné formuláře najdete na internetových stránkách Pardubického kraje (viz odkaz níže), důležité je pročíst úplné znění dotačního Programu 3:
Cviková Jana, Ing. | dne 11.11.2015Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka