Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Zpráva z jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 27.6.2017

V úterý 27.6.2017 se v Bystřeci konala Valná hromada Sdružení obcí Orlicko. Na programu jednání byla řada bodů, z nichž většina se týkala konkrétních projektů realizovaných Sdružením obcí Orlicko v různých oblastech života obyvatel regionu Orlicko.
Jak se již stalo tradicí, Orlicko podporuje v rámci projektu Malé památky Orlicka opravy a rekonstrukce drobných památek v regionu. V tomto roce Orlicko s přispěním dotace Pardubického kraje podpořilo částkou 450 tis. Kč opravu 7 památek v území Sdružení obcí Orlicko.

Valná hromada se zabývala vývojem cen na komoditní burze, kde je prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko nakupován zemní plyn a zejména elektrická energie pro více jak 1 200 odběrných míst v regionech Orlicka a Lanškrounska. Za dobu nákupů na burze byly ušetřeny členským obcím milionové částky za energie. V nejbližší době dojde k nákupu elektrické energie a zemního plynu na roky 2018 a 2019.
Jedním z největších projektů Orlicka v roce 2017 je projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Orlicka, jehož předmětem je pořízení téměř 2000 ks domácích kompostérů a jejich umístění do domácností v obcích Orlicka. Valná hromada schválila zadávací podmínky pro výběr dodavatele kompostérů.
Valná hromada Orlicka také projednala stav přípravy projektových dokumentací plánovaných cyklostezek, když nejdále je příprava cyklostezky Šušek -Valdštejn, která umožní napojení Žamberecka na stávající cyklostezku Letohrad – Ústí nad Orlicí. V pokročilém stadiu je také příprava cyklostezky Letohrad-Šedivec, kde je připravena dokumentace pro územní řízení a čekáme na dokončení směny pozemků s Pozemkovým fondem ČR.
Větší část jednání valné hromady byla věnována oslavám 25. výročí založení Sdružení obcí Orlicka, jako nejstaršího svazku obcí v České republice. Ke konci června končí výtvarná soutěž žáků 1. - 5. ročníků základních škol obcí Orlicka a Kladska s názvem „Orlicko-Kladsko - tady žiju rád/ráda“. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na oslavách 25. výročí založení Orlicka, nejstaršího svazku obcí v České republice, které proběhnou v pátek 1. 9. 2017 od 14,30 v areálu sokolovny v Lukavici, a na které je zvána široká veřejnost. Podrobnosti o programu oslav (vystoupí např. Karel Gott revival, Pavel Cejnar jako DJ a další) naleznete na plakátech, na sociálních sítích a na webu Sdružení obcí Orlicko.
Škodová Monika, Mgr. | dne 03.07.2017
valná hromadaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka