Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - cyklisté 6. díl

Jízdní kolo s přívěsným vozíkem

Vážení spoluobčané, vážení cyklisti,

dle ustanovení § 58 odst. 3, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů:
• Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem (zákon č. 56/2001 Sb.), nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.
• K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300 mm vztyčeným ve výšce 1200 - 1600 mm nad úrovní vozovky.

Poznámka:
Pokud je za kolem připojen vozík, je potřeba počítat:
• s větším poloměrem otáčení
• při jízdě na cyklostezce je poměrně náročnější míjení dvou protijedoucích cyklistů s připojenými vozíky
• odlétající prach, voda a bláto při otáčení zadního kola při nepřízni počasí
• zhoršené jízdní vlastnosti na polní cestě s vyjetými kolejemi atd.

Přeji Vám všem pěknou dovolenou, prázdniny a mnoho šťastných kilometrů bez nehod.

foto: Besip
Štrup Ivo, Bc. | dne 04.07.2017
Jízdní kolo s přívěsným vozíkemPřívěsný vozíkObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka