Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Environmentální vyúčtování města Žamberk za rok 2016

V Žamberku se mnoho let zodpovědně třídí odpady a tato snaha obyvatel se vyplácí. Město Žamberk obdrželo certifikáty společností EKO-KOM, a.s., a ECOBAT s.r.o., vypovídajících o přínosech třídění nejen papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů, ale i starých nepoužívaných baterií.
V roce 2016 občané Žamberka vytřídili celkem 671 tun obalových odpadů a odevzdali k recyklaci 422 kg použitých baterií. Vše bylo předáno k dalšímu využití.

Společnost EKO-KOM, a.s., zpracovává od roku 2011 studii "Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí". Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizována.

Na přiložených certifikátech jsou uvedeny výsledky za rok 2016, kterých jsme dosáhli v našem městě a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí, zaslouží obrovský dík.


EKO-KOM, a.s.
ECOBAT s.r.o.
Hovádková Alena, Ing. | dne 16.06.2017
Ke stažení:

Dokument: Osvědčení o úspoře emisí-2016 | soubor: 33835.jpg | velikost: 0.93 MB   - Osvědčení o úspoře emisí-2016
Dokument: Osvědčení o přínosu pro ŽP | soubor: 33838.pdf | velikost: 0.93 MB   - Osvědčení o přínosu pro ŽPObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka