Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Perníková popelnice za rok 2016 - ocenění systému ASEKOL

Jubilejní desátý ročník soutěže obcí O perníkovou popelnici za rok 2016 zná své vítěze. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 2. května 2017 v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje. Soutěž je vyhlašována ve snaze motivovat obce ke zvýšení účinnosti sběru tříděného odpadu.
Je určena pro všechny obce v Pardubickém kraji, které mezi sebou soupeří ve třech kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. Klíčem pro hodnocení ve všech kategoriích je celková výtěžnost sběru a efektivita obsluhy nádob a pytlů při sběru papíru, plastů, skla a nápojových kartonů v přepočtu na jednoho obyvatele. Zároveň se hodnotí také celkové množství separovaných bioodpadů, nebezpečných odpadů a zapojení do zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení.

V rámci soutěže Perníková popelnice své ceny udělují společnost EKO-KOM a také kolektivní systémy ASEKOL a ELEKTROWIN zabývající se odběrem vysloužilých elektrozařízení.

MĚSTO ŽAMBERK OBSADILO 1. MÍSTO V KATEGORII NAD 5000 OBYVATEL za nejvyšší výtěžnost zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení, jako jsou telekomunikační zařízení, elektrohračky, lékařské a měřicí přístroje bez televizorů a počítačových monitorů v přepočtu na jednoho obyvatele, a získalo cenu kolektivního systému ASEKOL. K této ceně obdrželo město finanční odměnu 20 tis. Kč a také perníkovou prémii ve tvaru červeného kontejneru.

Naši občané umí třídit své odpady výborně, proto budiž úspěch pro všechny povzbuzením do dalších let. Velké poděkování patří také pracovníkům TS ŽAMBERK s.r.o. a obsluze sběrného dvora za zpětný odběr elektrozařízení a rovněž pracovníkům svozové firmy Suroviny Plundra s.r.o. Za deset uplynulých ročníků krajské soutěže obcí bylo naše město oceněno celkem osmkrát a v součtu let obdrželo na finančních odměnách celkem 405 tis. Kč. Tyto prostředky jsme v Žamberku vždy investovali do zlepšení nakládání s odpady.
Hovádková Alena, Ing. | dne 03.05.2017
Ke stažení:

Dokument: Perníková popelnice 2016 - výsledky | soubor: 33239.pdf | velikost: 0.65 MB   - Perníková popelnice 2016 - výsledky
Perníková popelnice 2016Perníková popelnice 2016Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka