Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - cyklisté 3. díl

Vážení spoluobčané, vážení řidiči, vážení cyklisté,

technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdější předpisů, v příloze č. 12 písm. C) musí být jízdní kola vybavena (zkrácená forma):

Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být dále vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:

a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem cyklisty měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou vyzařující světlo bílé barvy s přerušovaným světlem,
b) zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky; zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy; zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.

Světelná výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (tzn., že se nepovažuje za motorové vozidlo).

Pro shrnutí:
Výbava jízdního kola za snížené viditelnosti:
• přední světlomet svítící bíle (je-li silnice osvětlena, např. ve městě, můžeme použít bílou blikačku)
• zadní svítilna červené barvy (nebo červená blikačka)
• zdroj elektrického proudu (baterie…)

Štrup Ivo, Bc. | dne 12.05.2017
Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnostiObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka