Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Současná podoba střechy radnice – nejedná se o finální podobu

Reagujeme na množící se dotazy na podobu střechy budovy radnice na Masarykově náměstí.
Jak jsme informovali v ŽL 2020/07, na webových stránkách města a na Facebooku, v dubnu zahájená investiční akce „Obnova střechy radnice č.p.166, Masarykovo náměstí, Žamberk“ byla první etapou celkové rekonstrukce střechy.

V této etapě byl odstraněn nevzhledný a nebezpečný střešní plášť z hliníkových šablon a sanována konstrukce krovu a stropu (poškozené a napadené prvky jsou vyměněny). Nový střešní plášť je nyní proveden do úrovně těsného podstřeší – celoplošné bednění s překrytím folií v červené barvě. Součástí bylo také provedení skleněné výplně střešního světlíku (replika stávajícího). Strop bude ještě zateplen vrstvou perlitu, pohyb v půdním prostoru umožní pochůzné lávky. Konečné předání letošní etapy proběhne koncem listopadu.
V tomto stavu je střecha vodotěsná a bezpečná.

V další etapě bude proveden nátěr fasády věže, laťování s prejzovou krytinou a návrat obloukových světlíků (tzv. volských ok) na střešní roviny. V interiéru doplníme spodní tepelněizolační světlík v horní chodbě budovy.

Doufáme, že realizace této etapy proběhne v roce 2022, v příštím roce by v budově měla proběhnout prioritní rekonstrukce elektroinstalace.
Lenka Fránková, odbor REUP MěÚ Žamberk
Borovičková Kamila, Bc. | dne 11.11.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka