Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: slavnostní otevření zrekonstruovaného skateparku

V pondělí 21. června byl slavnostně otevřen nový skatepark u Penny marketu.
Ke stavbě samotné uvádíme její historii a několik doplňujících informací:
Úplně původní stavba skateparku a vedlejšího basketbalového hřiště byla provedena v roce 2005 za 360 000 Kč bez DPH + byla dodána jedna sponzorská překážka v hodnotě cca 80 000 Kč. Hřiště se postupně dovybavovalo (cca 120 000 Kč - sítě pro záchyt míčů, živý plot, lavičky, branky, koše, lajnování) a v roce 2008 byl proveden jemný povrch pro skate za 140 000 Kč bez DPH. Za tyto informace a fotografie děkujeme Vladimíru Fabiánovi.
Plány na současnou obnovu prošly velkými změnami. Původně bylo v rozpočtu vyčleněno 800 000 Kč s tím, že položka byla zařazena v kolonce "Dotačně podmíněno". Bez dotace tedy nebylo možné skatepark realizovat - a dotační podpora nebyla (a dosud není) vyhlášena. Částka samotná nestačila ani na betonovou plochu. Po složitém jednání a oceňování se podařilo přesvědčit zastupitele k tomu, že byla položka vyčleněna z dotačních akcí a podařilo se přidat finance - akce dostala postupně rámec dva miliony korun. Tím mohla být zahájena projektová příprava, přičemž byl projektant striktně omezen realizační cenou. Proto je mimo jiné betonová plocha provedena na původní asfaltové a byly zachovány některé původní překážky, u kterých byla provedena pouze oprava.
Následovala pandemie covidu-19, obrovský propad daňových příjmů a jeho vliv na plánované investiční akce. Přestože jsme se velice snažili, aby tato akce byla v rozpočtu zachována, došlo k jejímu "obětování" a zrušení. Jen obrovská snaha 2. místostarostky města Zděnky Šebkové a její neúnavné vysvětlování a obhajování této investice pomohlo k tomu, že byla zastupiteli do rozpočtu navrácena a mohla být vysoutěžena. Soutěž ale prokázala, že ani maximálně úsporný projekt nedokáží uchazeči za plánovanou cenu postavit. I zde paní místostarostka ještě dokázala přesvědčit radní o doplnění finančních prostředků a stavba mohla být v březnu zahájena. Tyto informace uvádíme pro představu, jak těžké někdy je realizovat prvotní nápad a kolik věcí ho může zkomplikovat.
Samotnou realizaci díla provázela velká nepřízeň počasí, kdy pracovníkům činnost zpočátku znemožňoval mráz a sníh a poté vytrvalé deště a silný vítr, které v samém závěru vystřídala úmorná vedra. I tak se podařilo skatepark dokončit a předat do užívání před začátkem letních prázdnin.
Upozorňujeme uživatele, že skatepark je pod dohledem kamerového systému - v minulosti totiž bohužel docházelo k ničení jeho vybavení a porušování provozního řádu. Na hřišti také býval nepořádek, střepy apod. a slušným uživatelům tyto věci znepříjemňovaly pobyt na hřišti. Doufáme, že si alespoň někteří uživatelé přečtou tyto řádky, uvědomí si, jak náročné je něco vybudovat a jak snadné je to zničit… A tuto informaci třeba předají dalším. Děkujeme!

Investiční náklady: 2 300 000 Kč, předchozí příprava 92 000 Kč (geodetické podklady, projektová dokumentace). Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Ing. Lenka Fránková, odbor MAIN
Škodová Monika, Mgr. | dne 30.06.2021
SkateparkSkateparkSkateparkSkateparkSkateparkSkateparkSkateparkSkatepark - realizaceSkatepark v roce 2005Skatepark v roce 2005Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka