Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města

Městské muzeum - dodatečná tepelná izolace stropu
Městské koupaliště – nová nerezová skluzavka
Oprava šikmých stání u polikliniky
Při loňské výměně střešních oken byly zjištěny vážné nedostatky v celistvosti tepelné izolace. Nad příčkami izolace zcela chyběla, v ostatní ploše byla v nedostatečné tloušťce. Docházelo tak k výrazným únikům tepla. Akci jsme připravili do letošního rozpočtu a zahájili ji ihned začátkem roku, abychom využili pauzu mezi akcemi muzea a konec zimního období před zahájením hlavní stavební sezony. Po vyklizení půdních prostor došlo k rozebrání prkenné podlahy, izolace nad příčkami byla doplněna a uložena na nový dřevěný rošt a před opětovným zaklopením podlahy v ploše vložena do vzduchové mezery. Došlo i k úpravě nepříjemného schodu u skládacího půdního schodiště.
Investiční náklady: 59.000 Kč.

Městské koupaliště – nová nerezová skluzavka
Na letošní sezonu na děti na koupališti čeká nová nerezová skluzavka, která nahradila již dožilou laminátovou. Investiční náklady: 74.500 Kč.

Oprava šikmých stání u polikliniky
Jak jsme informovali v ŽL 01/2018, po dokončení realizace šikmých stání nebyl povrch převzat z důvodu jeho nedostatečné kvality a byl veden jako závada nebránící užívání s dostatečnou finanční pozastávkou. Tato závada byla v dubnu bezplatně odstraněna, došlo i k obnovení vodorovného dopravního značení. Dílo je nyní v záruce (60 měsíců).
Investiční akce roku 2017 jsou vloženy na webových stránkách města. Naleznete je v levé boční záložce v oddílu „Městská samospráva“ pod názvem „Investiční akce ve městě“.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 15.05.2018
muzeum – chybějící tepelná izolace nad příčkamimuzeum – doplněná tepelná izolace před zaklopenímkoupaliště – původní skluzavkakoupaliště – nová skluzavkašikmá stání po opravěšikmá stání po opravěObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka