Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Informace ČEZ

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.
Vážení,
v souladu s ustanovením §25, odst. 3, písmeno c, bod 5 a §25, odst. 3, písmeno d, bod 6 Energetického zákona dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vámi spravované oblasti a to dle následujícího harmonogramu:
dne : 10.9.2015 od 7:30 do 14:30 hod.
v obci : Žamberk
část obce : Park č.p.184 - vše v místě vyvěšení letáku
Proto Vás žádáme v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.
V platném znění a v souladu s ustanovením § 2 odst.2 a s ustanovením § 35, odst.1, zákona č. 2/2003 Sb. ve znění změn a doplňků, o umístění oznámení na úřední desku Městského/Obecního úřadu a zveřejnění způsobem v místě obvyklým.
Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod na zařízení a majetku.
Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.
Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud obvyklým způsobem.
Přílohy: Leták 1x

Kulička František
Technik přípravy – operátor
ČEZ Distribuce, a.s.
Křenová Radomíra, Mgr. | dne 02.09.2015
Ke stažení:

Dokument: Oznámení ČEZ | soubor: 24391.pdf | velikost: 0.16 MB   - Oznámení ČEZObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka