Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - chodci VI. díl.

Dnešní článek bude poslední, který se bude týkat chodců, ale určitě se zase do budoucna k chodcům vrátím, protože je to nejpočetnější a nejzranitelnější skupina obyvatel.
Dle ustanovení § 55 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu) chodec nesmí vstoupit na železniční přejezd:
a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem.

Řízení provozu světelnými signály.
Dle ustanovení § 74 zákona o silničním provozu:
1. Pro chodce se užívá těchto signálů dvoubarevné soustavy, popřípadě i doprovodných akustických signálů, které znamenají
a) "Signál pro chodce se znamením Volno", že chodec může přecházet vozovku; rozsvítí-li se poté signál "Signál pro chodce se znamením Stůj!", smí chodec dokončit přecházení k světelnému signalizačnímu zařízení s tímto signálem,
b) "Signál pro chodce se znamením Stůj!", že chodec nesmí vstupovat na vozovku.
2. Tam, kde jsou světelná signalizační zařízení pro chodce vybavena tlačítkem pro chodce, smí chodec po stisknutí tlačítka vstoupit na vozovku teprve na znamení signálu "Signál pro chodce se znamením Volno".

U tohoto ustanovení bych se rád pozastavil a sdělil jednu důležitou věc. Když má při řízení provozu světelnými signály chodec na křižovatce "Signál pro chodce se znamením Volno", tak ano, může přecházet vozovku, ale musí být přesto opatrný a obezřetný, protože POZOR! Může stát, že řidič vozidla přijíždějící na křižovatku z jiného směru má při řízení provozu na křižovatce "Signál žlutého světla ve tvaru chodce", jimiž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňující řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje, křižuje směr chůze přecházejících chodců.

V dalším případě znamená pro řidiče při řízení provozu na křižovatce signál "Doplňková zelená šipka" svítící současně se signálem s červeným světlem "Stůj!" nebo se žlutým světlem "Pozor!" možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují; přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce.
Štrup Ivo, Bc. | dne 02.09.2015
Řízení provozu světelnými signálySignál žlutého světla ve tvaru chodce.Signál žlutého světla ve tvaru chodce.Řidič křižuje směr chůze přecházejících chodců, které nesmí ohrozit ani omezit.Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka