Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Soutěž ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy - 9. ročník

Město Žamberk vyhlašuje pro školní rok 2015/2016 již 9. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin pro školy, předškolní zařízení a speciální školy, které mají sídlo v Žamberku.

Cílem soutěže je vychovat děti k třídění odpadu zavedením trvalého systému separování ve školách,
zajistit aktivní účast většího počtu obyvatel i domácností na třídění, zvýšit množství separovaného odpadu ve městě a snížit množství využitelných složek odpadu ukládaných bez využití na skládku. Děti ze škol mohou sbírat papír, nápojové kartony a použité drobné elektrospotřebiče.

Podrobná pravidla soutěže i přihláška jsou v příloze tohoto článku, případně lze o ně požádat na odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPZE) MěÚ Žamberk.

V průběhu soutěže bude vedena evidence množství nasbíraných druhotných surovin (papíru, nápojových kartonů a použitých drobných elektrospotřebičů). Nasbírané množství se bude během soutěže připočítávat škole k jejím předešlým dosaženým výsledkům. Tato evidence bude každý měsíc aktualizovaná a bude přístupná na webových stránkách města www.zamberk.cz. Průběžné výsledky budou také zveřejňovány v Žamberských listech. Starý papír je možné předat v kterékoli výkupně druhotných surovin na území města Žamberk. Papír od škol a jejich žáků vykoupí za smluvní ceny nejen Jaromír Plundra, v provozovně U Velorexu, ale také společnost Recycling – kovové odpady, a.s., která má v bývalých Orlických kasárnách Žamberk svou pobočku.

Soutěž bude probíhat celý školní rok 2015/2016. Do 10. června 2016 budou vyhlášeny a zveřejněny celkové výsledky soutěže a školy obdrží případnou pozvánkou na slavnostní vyhodnocení. V celkem čtyřech kategoriích budou pro děti ze žamberských škol připraveny hodnotné ceny.
Hovádková Alena, Ing. | dne 03.09.2015
Ke stažení:

Dokument: Pravidla soutěže škol - 9. ročník | soubor: 24400.pdf | velikost: 0.37 MB   - Pravidla soutěže škol - 9. ročník
Dokument: Přihláška do soutěže škol - 9. ročník | soubor: 24401.pdf | velikost: 0.14 MB   - Přihláška do soutěže škol - 9. ročníkObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka