Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Lhůta pro podávání žádostí o dotace v roce 2017

Lhůta pro podávání žádostí o dotace poskytované městem Žamberkem v roce 2017 je 15. až 28. února 2017.
Žádosti se podávají na formuláři, který je ke stažení na webových stránkách města, na úřední desce v sekci Dotace.
K žádosti se přikládají přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů) žadatele na rok, na který je dotace žádána
Příloha č. 2 – a) celková výsledovka žadatele (v analytickém členění) za poslední uzavřený rok, pokud žadatel vede podvojné účetnictví
b) přehled o příjmech a výdajích žadatele za poslední uzavřený rok, pokud žadatel vede jednoduché účetnictví

Žádosti můžete podat buď v písemné podobě na podatelně městského úřadu
nebo zaslat na adresu:

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk

anebo zaslat prostřednictvím datové schránky, zaručený elektronický podpis již není nutný.

Pravidla pro poskytování dotací a vyhlášené dotační programy naleznete na webových stránkách města.
Strnadová Šárka, Mgr. | dne 15.02.2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka