Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Koncepce veřejného osvětlení města Žamberka

Zpracování Koncepce veřejného osvětlení města Žamberka bylo zadáno v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - Žamberk“.
Tento projekt je podpořen prostředky Evropské unie - Evropským sociálním fondem, z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007404 ve výši cca 95 % „výzva 58“.
Koncepce veřejného osvětlení pro k. ú. Žamberk a prostor u nádraží ČD zahrnuje kompletní řešení veřejného a architekturního osvětlení města Žamberka a je zpracována v souladu s doporučeným obsahem Koncepce veřejného osvětlení Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Je tvořena souborem dokumentů a pravidel, které stanovují, jak má vypadat noční podoba města, jakým způsobem má být veřejné osvětlení obnovováno, rozšiřováno, spravováno a provozováno.

Koncepce obsahuje:
• Základní plán veřejného osvětlení (architektonicko-urbanistický návrh podoby veřejného osvětlení);
• Pasport veřejného osvětlení včetně měření stability vybraných sloupů VO Rochovou metodou;
• Technicko-ekonomický plán obnovy a revizí (plán obnovy veřejného osvětlení);
• Standardy veřejného osvětlení (technické standardy).
Koncepci veřejného osvětlení pro město zpracovala společnost atelier světelné techniky s. r. o., Praha (v částce 744.150,00 Kč vč. DPH) pod vedením specialisty v oblasti světelné techniky Ing. Petra Žáka, Ph.D., který ji veřejně představil na jednání ZM dne 4. února 2020. Architektonicko-urbanistický návrh podoby veřejného osvětlení byl zpracován ve spolupráci s renomovaným autorizovaným architektem Ing. arch. Josefem Pleskotem. Pasport veřejného osvětlení provedla společnost Orcave spol s r. o., jako poddodavatel.

Praktické využití pro občany města:
Každý světelný bod ve městě je nově označen štítkem, pomocí něhož lze jednoduše nahlásit poruchu osvětlení. Díky označení okamžitě známe polohu poruchy.
Koncepce byla zanesena i do systému GIS a přesná poloha sloupů byla poskytnuta IZS Pardubického kraje. V případě nehody nebo náhlé potřeby lokalizace tak stačí při hlášení vyhledat první sloup VO a nahlásit operátorovi jeho označení - není potřeba složitě popisovat místo, kde se nacházíte.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP
Škodová Monika, Mgr. | dne 10.02.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka