Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při kontrole revize kotle

Upozornění pro občany s ohledem na množící se „poplašné“ zprávy ve sdělovacích prostředcích týkající se povinných revizí kotlů na tuhá paliva.
S ohledem na množící se „poplašné“ zprávy ve sdělovacích prostředcích týkající se povinných revizí kotlů na tuhá paliva, Městský úřad Žamberk, orgán ochrany ovzduší, upozorňuje občany, že obce s rozšířenou působností mohou ke kontrole přistoupit až po předchozím písemném upozornění, že mají důvodné podezření na porušení zákona o ochraně ovzduší.

Vlastník nebo uživatel je povinen orgánu ochrany ovzduší umožnit přístup a to pouze a výhradně ke spalovacímu zdroji (kotli, krbu, krbovým kamnům), k jeho příslušenství a používaným palivům. Nikam jinam nebude v rodinném domě, v bytě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci pracovník městského úřadu vstupovat. Není k tomu oprávněn.

Zároveň je nutno podotknout, že prokázání povinnosti provozovatele spalovacího zdroje provést kontrolu technického stavu a provozu (revizi) nelze zkontrolovat jinak, než přímo u tohoto zdroje. Kontroly pak probíhají striktně podle kontrolního řádu, mají svá pravidla a navíc se řídí zpracovanou metodikou ministerstva ŽP ke kontrole.

V žádném případě se ale nebude jednat o razie na kotle, navíc bez obesílání a varování s tím, že se tiše sesbírají důkazy a pak přijde přepadová kontrola, jak uvádí média.Pokorná Marcela
referentka na úseku ochrany ovzduší

Pokorná Marcela | dne 25.01.2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka