Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - vzdálenosti mezi jedoucími vozidly.

Dnešní článek bude pojednávat o vzdálenosti mezi jedoucími vozidly. Někteří z Vás se již "osobně" setkali při dopravní nehodě s touto skutečností a věřím, že to bude i preventivní opatření pro ostatní řidiče.
Na začátek opět trochu teorie, která je velmi důležitá pro praktickou jízdu na pozemních komunikacích.

Dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu), řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

V praktické části se jedná o pojem "Brzdná dráha".
Tato brzdná dráha se ještě rozděluje na tři části:
a) reakční doba řidiče
b) vlastní brzdění
c) technická prodleva brzd

Reakční doba je vlastně časový úsek, kdy řidič zpozoruje podnět k brzdění a přendá nohu z plynu na brzdový pedál. Ve výjimečných případech může být 0,5 vteřiny, ale u nesoustředěného řidiče i několik vteřin. Snížená pozornost je např. při monotónní jízdě na dálnici, únava organismu, telefonování, rozhovor se spolucestujícím apod. Dle dlouhodobých výzkumů u průměrného soustředěného řidiče musíme počítat s dobou asi kolem 1 vteřiny.
Vlastní brzdění je závislé na technickém stavu vozidla a na povrchu vozovky.
Technická prodleva brzd patří do kategorie technického stavu vozidla.
Po shrnutí těchto skutečností je bezpečný odstup od jedoucího vozidla před námi minimálně 2 vteřiny.

Jak se to aplikuje v praxi?
Když jedoucí vozidlo před námi mine nějaký pevný bod u silnice (např. strom, dopravní značku apod.), tak Vy k tomuto bodu nesmíte dojet dříve, než za dvě vteřiny.
Štrup Ivo, Bc. | dne 30.03.2015
Vzdálenost mezi jedoucími vozidly minimálně 2 vteřiny.Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka