Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Konkurz do Rice Lake 2015

Studenti, kteří poletí na roční studijní pobyt do Rice Lake byli vybráni.
Pátek, 13.2.2015 byl šťastným dnem pro dva studenty žamberského gymnázia Terezu Mikyskovou a Tomáše Strnada, kteří se stali vítěznou dvojicí v konkurzu.

Po úspěšném napsání vstupního anglického testu se letos konkurzu účastnilo 9 studentů. Test byl opět veden formou assessment centrum. Odborně ho pro nás připravily a vedly PhDr. Petra Novotná a Kristýna Langerová, kterým patří velké poděkování. Použití AC v konkurzu nám připadá nejlepším řešením, pokud chceme hodnotit objektivně. Studenty hodnotila sedmičlenná komise. Každý komisař sledoval tři studenty a doplňoval poznatky do tabulek. Při závěrečném hodnocení se sledování prolínala a komisaři diskutovali nad svými poznámkami, a jednotlivým studentům byly udělovány body. V závěru vedoucí AC sečetla body a oznámila komisařům pořadí.

V průběhu konkurzu panovala ve třídě velmi pěkná atmosféra. Devět sympatických mladých lidí, ze kterých měla porota za úkol vybrat pouze dva a náhradníka. Těžký a zodpovědný úkol.

Terezu a Tomáše přivítal v pondělí na radnici pan starosta Jiří Dytrt. Popřál oběma studentům k úspěchu, předal jim materiály vztahující se k Žamberku na cestu s sebou a probral s nimi záležitosti ohledně finančního příspěvku od města.
Za komisi zahraničních styků Tereze a Tomášovi gratuluji a ostatním studentům děkuji za účast v konkurzu.

Jaroslava Halbrštátová
Vanický Zdeněk | dne 04.03.2015Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka