Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Komentář k televizní reportáži o nebezpečných silnicích v Česku

Vážení občané,
se zájmem jsem shlédl reportáž o nejnebezpečnější silnici v Česku, která byla jistě zajímavá a poučná s výrazným upozorněním na velmi nebezpečný úsek v okolí křižovatky silnice I. třídy Žamberk – Jablonné nad Orlicí s komunikací III. třídy Letohrad – Nekoř u obce Šedivec.
Velmi mne však překvapilo vyjádření dopravního inženýra KŘP Pardubického kraje pana Tomáše Krpaty k přechodu pro chodce na náměstí v Žamberku, který by měl být, dle jeho vyjádření, nejlépe zrušen. Překvapující na celé záležitosti je to, že právě KŘP Pardubického kraje se podílelo na schvalování realizace této investiční akce, na kterou byla poskytnuta i dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Až do roku 2013 byl v tomto místě přechod pro chodce u náměstí až jako za rohem, na výjezdové komunikaci silnice č. 11 z náměstí, cca 20m od rohu náměstí, který nebyl nijak hojně využíván. A pokud, tak docházelo k nebezpečným situacím, kdy na chodce od náměstí nebylo vidět, což vedlo k poměrně častým ohrožením chodců, kdy rovněž došlo i k několika dopravním nehodám. Naštěstí bez tragických následků.

Proto na rohu náměstí docházelo v tomto místě k nebezpečnému a nekontrolovatelnému přecházení chodců v onom nejužším místě, neboť se jedná o místo na hlavním koridoru pěšího obcházení náměstí. Ačkoliv nedocházelo ke střetům s vozidly, přesto zde bylo mnohdy velmi nebezpečno.

Město Žamberk se již před rokem 2012 pokoušelo dosáhnout toho, aby přechod „za rohem“ byl přemístěn do rohu náměstí a byly vytvořeny podmínky pro bezpečné přecházení pro chodce. Právě v roce 2012 se městu Žamberk podařilo připojit k výzvě Ministerstva dopravy a SFDI „Bezpečný přechod“, kdy předložilo zpracovaný projekt na oba přechody na náměstí v Žamberku. Tento projekt byl přijat, schválen a v souladu s podmínkami výzvy, ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, v roce 2013 realizován. Přechod byl řádně označen, osvětlen a vybaven nejmodernějším signalizačním zařízením, které upozorňuje řidiče na přítomnost chodců. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zásah na komunikaci I. třídy č. 11, byl pro realizaci nutný souhlas KŘP Pardubického kraje. Realizace nového přechodu jasně dokazuje, že tento projekt byl touto institucí řádně schválen a tedy i podpořen. Součástí schvalování probíhalo i měření a kontrola průjezdnosti míjejících se vozidel a rozhledových podmínek - vše se souhlasem KŘP Pardubického kraje.

Po realizaci přechodu výrazně stoupla bezpečnost přecházejících chodců a zvýšila se ohleduplnost řidičů, došlo k řádnému dávání přednosti na přechodu v souladu s příslušnými právními normami. Významně se zlepšila situace pro maminky s kočárky i pro osoby pohybující se s jakýmkoliv hendikepem.

Proto je velmi překvapující stanovisko zástupce jednoho ze schvalovatelů a rozhodně by mělo být uvedeno vše na správnou míru a neděsit občany města nepravdivými informacemi, které budou rovněž vyvolávat otázky o smysluplnosti vynaložených finančních prostředků. Praktické zkušenosti jasně dokazují oprávněnost a smysluplnost celé investiční akce.

S pozdravem
Ing. Vladimír Fabián v.r.
Škodová Monika, Mgr. | dne 19.10.2016Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka