Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

tisková zpráva o realizaci projektu Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Gory Bialskie

Sdružení obcí Orlicko se svými partnery, kterými jsou Staré Město pod Sněžníkem a Gmina Stronie Śląskie realizuje na podporu rozvoje cestovního ruchu ve svých územích v letech 2013 a 2015 projekt
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Gory Bialskie
Projekt je zaměřen na vznik nového produktu v oblasti cestovního ruchu, kterým je rozšíření nabídky aktivit zimní sezony o lyžařskou turistiku po obou stranách hranice. Obsahově se projekt týká zlepšení, rozšíření a modernizace lyžařské turistické infrastruktury vč.propagace tohoto produktu v příhraniční oblasti Pardubického kraje a Powiatu Klodzko - konkrétně v oblasti Králického Sněžníku a masívu Jeřábu na jedné straně hranice a v oblasti Masywu Snieznika a Gor Bialskich na straně druhé.

V rámci realizace projektu dochází k rozvoji nabídky kvalitně strojově upravovaných lyžařských běžeckých tras v celkové délce 115km V oblasti Králického Sněžníku a Jeřábu to je 47 km a na polské straně to je 68 km. K strojové úpravě stop byly na české straně realizace projektu pořízeny dvě rolby PiBu 100.

Nedílnou součástí tohoto projektu je rovněž cílená propagace lyžařských tras formou společného tištěného materiálu-brožury ve formě průvodce - ve čtyřech jazykových mutacích (CZ-PL-AJ-NJ). Průvodce jsou k dispozici ve všech informačních centrech Orlicka.

V rámci projektu proběhnou dvě společně připravovaná turistická setkání na běžkách s přejezdem na stranu druhou stranu hranice. 24.ledna 2015 pořádá polský partner setkání na chatě Pod Sněžníkem a v březnu 2015 pořádá Staré Město pod Sněžníkem lyžařskou akci v oblasti Paprsku.

Další informace o projektu a o aktuální úpravě stop jsou k dispozici na www.orlicko.cz , www.bezkydm.cz a www.bilestopy.cz.

Petr Fiala
Předseda Sdružení obcí Orlicko

Projekt „Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník – Snieznik – Góry Bialskie“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.
Borovičková Kamila, Bc. | dne 19.01.2015Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka