Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Souhrnná zpráva k programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2014

Ministerstvo kultury České republiky v loňském roce již posedmé vyhlásilo dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a ani nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Stanovená finanční kvóta pro správní území obce s rozšířenou působností Žamberk činila 425.000 Kč. Program byl realizován ve druhém základním kole. Celá kvóta byla rozdělena a během roku 2014 v plné výši vyčerpána. Do programu se přihlásilo 5 žadatelů a díky finančním prostředkům z tohoto programu se dokončilo restaurování hlavního oltáře z kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí, a sice zrestaurovala se cenná kamenná gotická menza oltáře, dále se podařilo restaurátorsky obnovit poničené sousoší Loučení Krista s Pannou Marií v Českých Petrovicích. Na kostele sv. Jiří v Kunvaldu byly obnoveny dveře kostela, kromě toho byla v Liticích nad Orlicí přemístěna a zrestaurována socha sv. Anny a také byly provedeny záchranné práce na 58 náhrobcích židovského hřbitova v Žamberku. Díky tomuto programu ministerstva kultury, který funguje od roku 2008, se daří zachovávat a postupně obnovovat kulturní dědictví i mimo chráněná území památkových zón. Zapojením více zdrojů financování bylo možné z dané částky realizovat uvedený počet akcí, čímž je zajištěno zachování podstaty významné složky našeho hmotného kulturního dědictví pro budoucí generace.
Cviková Jana, Ing. | dne 19.01.2015Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka